Inovații. Tehnologii. Viitor

APLICĂ ACUM DESPRE NOI

 

Registrul de evidență a rezidenților Parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”

REGISTRUL REZIDENȚILOR

MISIUNEA NOASTRĂ

Scopul principal al Parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” este de a crea o platformă organizațională cu un set de mecanisme şi facilități inovative necesare pentru impulsionarea creșterii industriei tehnologiei informației, crearea de noi locuri de muncă şi atragerea investițiilor locale şi străine. Parcul urmărește valorificarea oportunităților de creștere a industriei IT prin implementarea unui cadru de reglementare previzibil şi motivant prin facilitarea sistemului fiscal şi de administrare a afacerilor.

“Ne-am propus să plasăm aici informaţii utile pentru toți doritorii de a deveni rezidenți ai primului parc pentru tehnologia informației „Moldova IT park”. Calitatea de rezident poate fi dobândită de orice persoană juridică sau fizică care este înregistrată în Republica Moldova ca subiect al activității de întreprinzător și care desfășoară/ intenționează să desfășoare drept activitate principală unul sau mai multe genuri de activitate prevăzute de art.8 din Legea nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.
Înregistrarea rezidenților „Moldova IT park” se efectuează în conformitate cu principii de tratare egală a tuturor potențialilor rezidenți în procesul de înregistrare a acestora, imparțialitate și obiectivitate față de potențialii rezidenți, transparența în procesul de înregistrare.
Sperăm să găsiți pe această pagină răspuns la toate întrebările și în cel mai apropiat timp veți aplica pentru a deveni rezident al Parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”. Rugăm să nu ezitaţi în a ne contacta, iar sugestiile şi propunerile Dvs. le considerăm totdeauna utile și binevenite.
Vă mulțumim! ”
— Sergiu Voitovschii, Administrator al Parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park”

Prezentare

În scopul creării premiselor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației prin crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea de investiţii autohtone şi/sau străine și în virtutea art. 5, art. 10 al Legea nr.77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, a fost creat Parcul pentru tehnologia informaţiei ”MOLDOVA IT PARK” pe un termen de 10 ani, cu începerea activității de la 01 ianuarie 2018.

Recent, Guvernul a aprobat modificarea a șase acte normative din domeniul fiscal, precum și cel al asigurărilor sociale și medicale obligatorii, în vederea aducerii acestora în concordanță cu prevederile Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. Potrivit acestui act legislativ, una din facilitățile acordate de stat rezidenților parcurilor IT constă în aplicarea unui impozit unic în mărime de 7% pe veniturile din vânzări, dar nu mai puțin de o sumă minimă stabilită per angajat. Suma vizată este de 30 la sută din cuantumul salariului mediu pe economie, prognozat pentru anul respectiv.

Conform Regulamentului de înregistrare a rezidenților Parcului, calitatea de rezident al Parcului poate fi dobândită de orice persoană juridică sau fizică care este înregistrată în Republica Moldova ca subiect al activității de întreprinzător și care desfășoară/intenționează să desfășoare, drept activitate principală, unul sau mai multe genuri de activitate prevăzute de art. 8 al Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Parcul va oferi un regim „virtual de funcționare”, iar rezidenții vor putea realiza genurile sale de activitate și face uz de facilitățile acordate, chiar și din propriile oficii sau reședințe, după o înregistrare corespunzătoare.

PRINCIPALELE GENURI DE ACTIVITATE (CONFORM CAEM REV.2) CARE SE DESFĂȘOARĂ ÎN PARCUL PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ”MOLDOVA IT PARK” SUNT:

 1. activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat la client) (62.01);
 2. activități de editare a jocurilor de calculator (58.21);
 3. activități de editare a altor produse software (58.29);
 4. activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul (62.03);
 5. prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe (63.11);
 6. activități ale portalurilor web (63.12);
 7. activități de consultanță în tehnologia informației (62.02);
 8. alte activități de servicii privind tehnologia informației (62.09).

Avantajele și facilitățile le găsiți în următoarele acte normative:

De la Rezidentul parcului pentru tehnologia informației se va percepe impozit unic în mărime de 7% din venitul din vînzări, care include următoarele impozite şi taxe:

 • impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător
 • impozitul pe venit din salariu
 • contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori
 • primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori
 • taxele locale
 • impozitul pe bunurile imobiliare
 • taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova

Salariații rezidenților parcului beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare.

Pentru a deveni rezident al ”MOLDOVA IT PARK” sunt necesare următoarele documente:

 • Cerere în formă liberă cu solicitarea încheierii contractului și înregistrării în calitate de rezident, cu indicarea numelui/denumirii solicitantului, adresei/sediului juridic al solicitantului, genului/genurilor de activitate pe care intenționează să le desfășoare în Parc și termenului solicitat de activitate în Parc.
 • Copia statutului/actului constitutiv sau a deciziei de înregistrare a companiei.
 • Copia extrasului eliberat de Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice” (având un termen nu mai mare de 6 luni).
 • După caz, procură ce confirmă împuternicirile solicitantului de a semna cererea de înregistrare în calitate de rezident al Parcului.

După depunerea documentelor menționate mai sus, se va semna următoarele acte:

 • Formular.
 • Model Acord de confidențialitate.
 • Model Contract cu privire la desfășurarea activității în Parcul pentru tehnologia informației ”MOLDOVA IT PARK”.

Documente utile

Descarcă toate documentele necesare pentru aplicare

Contract

Cerere

Chestionar

Ghid

Vrei să devii parte a proiectului?

Parcul va oferi un regim „virtual de funcționare”, iar rezidenții vor putea realiza genurile sale de activitate și face uz de facilitățile acordate, chiar și din propriile oficii sau reședințe, după o înregistrare corespunzătoare.

Peste 50 de companii au aderat la Moldova IT Park. Numărul solicitărilor este în creștere

”Există cerere în sectorul tehnologiilor informaționale, iar noi trebuie să venim cu oferta, să facem tot posibilul pentru ca acest domeniu să devină unul competitiv, pentru a facilita, în primul rând, accesul la investiții”, a afirmat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, în cadrul unei vizite de lucru la Centru de Excelență în domeniul tehnologiei […]

VIDEO. 47 de companii au semnat certificatele de înregistrare în comunitatea ,,Moldova IT Park”

Proiectul Moldova IT Park a prins deja contur. Astăzi, primii 47 de rezidenţi au semnat contractele de înregistrare. Reprezentanţii companiilor sunt optimişti şi spun că au multe aşteptări de la comunitatea virtuală. Speră că astfel vor mai scăpa de povara fiscală, având în vedere că vor achita în premieră un impozit unic de doar 7 […]

Address

Sediul juridic al Administrației “Moldova IT Park ” este M.Cebotari,28

Sediul fizic al Administrației “Moldova IT Park ” este str. STUDENȚILOR 9/11

Phone

+373 79 625 478

Online

Email: office@moldovaitpark.md