Inovații. Tehnologii. Viitor

IT VISA DESPRE NOI

 

Registrul de evidență a rezidenților Parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”

REGISTRUL REZIDENȚILOR

MISIUNEA NOASTRĂ

Scopul principal al Parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” este de a crea o platformă organizațională cu un set de mecanisme şi facilități inovative necesare pentru impulsionarea creșterii industriei tehnologiei informației, crearea de noi locuri de muncă şi atragerea investițiilor locale şi străine. Parcul urmărește valorificarea oportunităților de creștere a industriei IT prin implementarea unui cadru de reglementare previzibil şi motivant prin facilitarea sistemului fiscal şi de administrare a afacerilor.

“Dragi prieteni! Ne-am propus să oferim informaţie utilă pentru toți doritorii de a deveni rezidenți ai primului parc pentru tehnologia informației „Moldova IT park”. Ținem să vă anunțăm, calitatea de rezident poate fi dobândită de orice persoană juridică sau fizică care este înregistrată în Republica Moldova și care intenționează sau desfășoară deja activități de întreprinzător, în mod prioritar, în unul sau mai multe genuri de activitate prevăzute de art.8 din Legea nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.
Înregistrarea rezidenților „Moldova IT park” se efectuează în conformitate cu principiile de tratare egală a tuturor potențialilor rezidenți în procesul de înregistrare a acestora, imparțialitate și obiectivitate față de fiecare, transparența în procesul de înregistrare.
Sperăm să găsiți pe această pagină răspuns la toate întrebările și în cel mai apropiat timp să va adresați pentru a deveni rezident al Parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”. Rugăm să nu ezitaţi în a ne contacta, iar sugestiile Dvs. le considerăm întotdeauna utile și binevenite.
Vă mulțumim! ”
— Administrația „Moldova IT park”

Prezentare

În scopul creării premiselor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației prin crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea de investiţii autohtone şi/sau străine și în virtutea art. 5, art. 10 al Legea nr.77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, a fost creat Parcul pentru tehnologia informaţiei ”MOLDOVA IT PARK” pe un termen de 10 ani, cu începerea activității de la 01 ianuarie 2018.

Recent, Guvernul a aprobat modificarea a șase acte normative din domeniul fiscal, precum și cel al asigurărilor sociale și medicale obligatorii, în vederea aducerii acestora în concordanță cu prevederile Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. Potrivit acestui act legislativ, una din facilitățile acordate de stat rezidenților parcurilor IT constă în aplicarea unui impozit unic în mărime de 7% pe veniturile din vânzări, dar nu mai puțin de o sumă minimă stabilită per angajat. Suma vizată este de 30 la sută din cuantumul salariului mediu pe economie, prognozat pentru anul respectiv.

Conform Regulamentului de înregistrare a rezidenților Parcului, calitatea de rezident al Parcului poate fi dobândită de orice persoană juridică sau fizică care este înregistrată în Republica Moldova ca subiect al activității de întreprinzător și care desfășoară/intenționează să desfășoare, drept activitate principală, unul sau mai multe genuri de activitate prevăzute de art. 8 al Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Parcul va oferi un regim „virtual de funcționare”, iar rezidenții vor putea realiza genurile sale de activitate și face uz de facilitățile acordate, chiar și din propriile oficii sau reședințe, după o înregistrare corespunzătoare.

PRINCIPALELE GENURI DE ACTIVITATE (CONFORM CAEM REV.2) CARE SE DESFĂȘOARĂ ÎN PARCUL PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ”MOLDOVA IT PARK” SUNT:

 1. activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat la client) (62.01);
 2. activități de editare a jocurilor de calculator (58.21);
 3. activități de editare a altor produse software (58.29);
 4. activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul (62.03);
 5. prelucrarea de date, administrarea paginilor web și activități conexe (63.11);
 6. activități ale portalurilor web (63.12);
 7. activități de consultanță în tehnologia informației (62.02);
 8. alte activități de servicii în tehnologia informației (62.09).
 9. alte forme de învăţămînt n.c.a. (85.59), limitate la instruirea în domeniul calculatoarelor.

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie (72.19), bazată pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanţă, limitată la:

 1. servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în matematică (72.19.11);
 2. servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în calculatoare şi ştiinţe informatice (72.19.12);
 3. servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în fizică (72.19.13);
 4. servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în nanotehnologie (72.19.21);
 5. alte servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în inginerie şi tehnologie, cu excepţia biotehnologiei (72.19.29);
 6. servicii de cercetare şi dezvoltare a proiectelor originale în ştiinţe naturale şi inginerie, cu excepţia biotehnologiei (72.19.50).

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie (72.11), limitată la:

 1. cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcţii de baze de date în geonomică, ordonare de proteine, procese complexe de modelare biologică, inclusiv sisteme biologice;
 2. cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte şi procese nano/microfabricaţie folosite la construcţia de dispozitive pentru studierea biosistemelor şi aplicaţiilor în medicaţie, diagnostice etc.

Fabricarea componentelor electronice (module) (26.11), limitată la:

 1. fabricarea de microprocesoare;
 2. fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride);

Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.12), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanţă, limitate la:

 1. servicii de obţinere de efecte speciale (59.12.14)
 2. servicii de obţinere de filme de animaţie (59.12.15).
 3. activităţi de design specializat (74.10), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanţă.

Avantajele și facilitățile le găsiți în următoarele acte normative:

De la Rezidentul parcului pentru tehnologia informației se va percepe impozit unic în mărime de 7% din venitul din vînzări, care include următoarele impozite şi taxe:

 • impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător
 • impozitul pe venit din salariu
 • contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori
 • primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori
 • taxele locale
 • impozitul pe bunurile imobiliare
 • taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova

Salariații rezidenților parcului beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare.

Pentru a deveni rezident al ”MOLDOVA IT PARK” sunt necesare următoarele documente:

 • Cerere în formă liberă cu solicitarea încheierii contractului și înregistrării în calitate de rezident, cu indicarea numelui/denumirii solicitantului, adresei/sediului juridic al solicitantului, genului/genurilor de activitate pe care intenționează să le desfășoare în Parc și termenului solicitat de activitate în Parc.
 • Copia statutului/actului constitutiv sau a deciziei de înregistrare a companiei.
 • Copia extrasului eliberat de Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”
 • După caz, procură ce confirmă împuternicirile solicitantului de a semna cererea de înregistrare în calitate de rezident al Parcului.

După depunerea documentelor menționate mai sus, se va semna următoarele acte:

 • Formular.
 • Model Acord de confidențialitate.
 • Model Contract cu privire la desfășurarea activității în Parcul pentru tehnologia informației ”MOLDOVA IT PARK”.

Documente utile

Descarcă toate documentele necesare

Contract

Cerere

Chestionar

Ghid

Raport

Decizie

Vrei să devii parte a proiectului?

Parcul oferă un regim „virtual de funcționare”, iar rezidenții vor putea realiza genurile sale de activitate și beneficia de facilitățile acordate de stat, chiar și din propriile oficii sau reședințe, după o înregistrare corespunzătoare.

Moldova IT Park – peste 160 de companii înregistrate în doar patru luni de activitate. Ce spun rezidenții primului parc IT din țara noastră

La doar patru luni de la lansare, primul parc din domeniul Tehnologiei Informației din țara noastră – ”Moldova IT Park” – numără 164 de rezidenți, iar interesul din partea companiilor este în creștere. Printre facilitățile și stimulentele fiscale acordate rezidenților parcurilor IT, cea mai mare greutate o are, pentru rezidenții actuali și potențiali, impozitul unic în mărime de 7% din venitul din vânzări și eliminarea […]

Implementarea Moldova IT Park permite companiilor IT din Moldova să se dezvolte și să exceleze

Companiile autohtone din domeniul tehnologiei informației care aderă la Parcul IT pot investi mai mult în dezvoltarea capitalului uman și în creșterea calității serviciilor sau produselor pe care le furnizează. Cele peste 180 de companii rezidente ale Moldova IT Park valorifică multiple oportunități în acest sens, având la dispoziție mecanisme îmbunătățite și simplificate de administrare […]

Address

Sediul Administrației “Moldova IT Park ” este str. STUDENȚILOR 9/11

Phone

+ 373 790 84 221

 

+373 690 47 251

Online

Email: office@moldovaitpark.md

outreach@moldovaitpark.md

finance@moldovaitpark.md